تور تایلند
تور برزیل
تور آفریقا
تور دبی
 
 

تور نمایشگاه گوانگجو 2017 پرواز ماهان تور نمایشگاه گوانگجو بهار ۹۶ تور چین نمایشگاه کانتون با پرواز ماهان

10 شب / هوایی - هواپیمایی ماهان ایر
تهران » گوانگجو
11 روز و 10 شب
اتاق و صبحانه


تور نمایشگاه گوانگجو 2017 ( چین – کانتون )

تور یکصد و بیست و یکمین  نمایشگاه کانتون - چین 2017

بهار ۱۳۹۶ - نمایشگاه کانتون گوانجو

---------------------------------------------------


برای اطلاع از محصولات فازهای نمایشگاه گوانگجو محصولات فاز یک - محصولات فاز دو-محصولات فاز سه نمایشگاه کانتون چین به آخر پکیج ها مراجعه نمایید
 


پرواز مستقیم گوانگجو با ایرباس مدرن هواپیمایی ماهان ایر 
پکیج فاز یک (1) نمایشگاه گوانگجو
15 -19 APRIL 2017

پکیج  تور فاز ۱ گوانجو بهار  ۹۶

گروه ۱ - 7 شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۳ فروردین ( 12 APRIL)
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۳۱ فروردین ( 20 APRIL)
هتل فاز یک نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4 TOP

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۹۴۰/۰۰۰  تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۷/۰۵۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

گروه ۲ - ۱۰ شب ( 2 شب شنزن + 5 شب گوانگجو )
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۳ فروردین ( 12 APRIL)
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۳۱ فروردین  ( 20 APRIL)
هتل فاز یک نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4 TOP - CENTURY PAZA*4

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۶/۰۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۷/۱۵۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

گروه ۳ - ۷ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۳ فروردین ( 12 APRIL)
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۳۱ فروردین  ( 20 APRIL)
هتل فاز یک نمایشگاه گوانگجو*5 DLX  DONG FANG

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۶/۳۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۷/۸۵۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

گروه ۴ - ۷ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۴ فروردین (13 APRIL )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۱ اردیبهشت (21 APRIL )
هتل فاز یک نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4 TOP

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۶/۳۰۰/۰۰۰  تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

گروه ۵ - ۷ شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۴ فروردین (13 APRIL )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۱ اردیبهشت (21 APRIL )
هتل فاز یک نمایشگاه گوانگجو*5 DLX  DONG FANG

قیمت تور گوانگجو فاز1 هر نفر در اتاق دو تخته ۶/۶۵۰/۰۰۰  تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک هر نفر در اتاق یک تخته ۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

خدمات فاز ۱ تور نمایشگاه گوانگجو ۲۰۱۷:   پرواز مستقیم هواپیمایی ماهان به گوانجو+ویزا انفرادی چین+اقامت در هتل ۴و۵وستاره با صبحانه+ ترانسفر فرودگاهی و بین شهری و نمایشگاهی+ راهنمای فارسی زبان+نقشه مترو + گشت با ناهار در پکیج های ترکیبی شنزن + بازدید از Window of the World

مدارک لازم جهت ویزا چین نمایشگاه گوانگجو کانتون فیر : اصل پاسپورت با حداقل ۷ماه اعتبار از زمان سفر + ۲ قطعه عکس رنگی ۶x۴پکیج فاز یک و دو (2+1 ) نمایشگاه گوانگجو
15 – 27 APRIL 2017

پکیج تور فاز ۱و ۲ ترکیبی گوانجو بهار ۹۶

گروه ۶ ترکیبی فاز یک و دو - 12 شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۴ فروردین  (13 APRIL )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۶ اردیبهشت (26 APRIL  )
هتل فاز یک و دو نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4 TOP

قیمت تور گوانگجو فاز1+2 هر نفر در اتاق دو تخته ۷/۱۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک+دو هر نفر در اتاق یک تخته ۹/۱۵۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

گروه ۷ ترکیبی فاز یک و دو - 12 شب ( ۶ شب گوانگجو+ ۲شب شنزن+ ۴ شب گوانگجو)
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۴ فروردین  (13 APRIL )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۶ اردیبهشت (26 APRIL  )
هتل فاز یک و دو نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4 TOP +CENTUR PLAZA *4 

قیمت تور گوانگجو فاز1و2 هر نفر در اتاق دو تخته ۷/۳۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک و دو هر نفر در اتاق یک تخته ۹/۲۵۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

گروه ۸ ترکیبی فاز یک و دو - 12 شب  گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۴ فروردین  (13 APRIL )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۶ اردیبهشت (26 APRIL  )
هتل فاز یک و دو نمایشگاه گوانگجو DONG FANG *5

قیمت تور گوانگجو فاز1 و2هر نفر در اتاق دو تخته ۷/۸۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک و دو هر نفر در اتاق یک تخته ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

گروه ۹ ترکیبی فاز یک و دو - 10 شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۷ فروردین  ( 16 OCT )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۷ اردیبهشت ( 28 OCT )
هتل فاز یک و دو نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4 TOP

قیمت تور گوانگجو فاز1 و2 هر نفر در اتاق دو تخته ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک و دوهر نفر در اتاق یک تخته ۷/۷۵۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

گروه ۱۰ ترکیبی فاز یک و دو - 10 شب ( ۳ شب گوانگجو+۲شب شنزن+ ۵شب گوانگجو )
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۷ فروردین  (16 APRIL )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۷ اردیبهشت ( 27 APRIL )
هتل فاز یک و دو نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4 TOP +CENTUR PLAZA *4  

قیمت تور گوانگجو فاز1و2 هر نفر در اتاق دو تخته ۶/۴۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک و دو هر نفر در اتاق یک تخته ۷/۹۴۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

گروه ۱۱ ترکیبی فاز یک و دو - 10 شب گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۲۷ فروردین  (16 APRIL )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۷ اردیبهشت ( 27 APRIL )
هتل فاز یک و دو نمایشگاه گوانگجو DONG FANG *5 DLX

قیمت تور گوانگجو فاز1و2هر نفر در اتاق دو تخته ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز یک و دو هر نفر در اتاق یک تخته ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

خدمات فاز۱و۲ تور نمایشگاه گوانگجو ۲۰۱۷:   پرواز مستقیم هواپیمایی ماهان به گوانجو+ویزا انفرادی چین+اقامت در هتل ۴و۵وستاره با صبحانه+ ترانسفر فرودگاهی و بین شهری و نمایشگاهی+ راهنمای فارسی زبان+نقشه مترو + گشت با ناهار در پکیج های ترکیبی شنزن + بازدید از Window of the World

مدارک لازم جهت ویزا چین نمایشگاه گوانگجو کانتون فیر : اصل پاسپورت با حداقل ۷ماه اعتبار از زمان سفر + ۲ قطعه عکس رنگی ۶x۴
پکیج فاز دو (فاز ۲) نمایشگاه گوانگجو
 23-27   APRIL 2017

 پکیج تور فاز۲  گوانجو بهار۹۶

گروه ۱۲ فاز دو - 7 شب  گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۳۱ فروردین  ( 20 APRIL )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۸ اردیبهشت ( 28 APRIL )
هتل فاز دو نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4 TOP

قیمت تور گوانگجو فاز2 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۶۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فازدو هر نفر در اتاق یک تخته ۶/۷۵۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

گروه ۱۳ فاز دو - 7 شب  (2شب شنزن+ 5 شب گوانگجو)
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۳۱ فروردین  ( 20 APRIL )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۸ اردیبهشت ( 28 APRIL )
هتل فاز دو نمایشگاه گوانگجو IMPERIAL TRADERS *4 TOP +CENTURY PLAZA *4

قیمت تور گوانگجو فاز2 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۷۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز دو هر نفر در اتاق یک تخته ۶/۸۵۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

گروه ۱۴ فاز دو - 7 شب  گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۳۱ فروردین  ( 20 APRIL )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۸ اردیبهشت ( 28 APRIL )
هتل فاز دو نمایشگاه گوانگجو DONG FANG *5 DLX

قیمت تور گوانگجو فاز2هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۹۴۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز دو هر نفر در اتاق یک تخته ۷/۴۵۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


خدمات فاز۲ تور نمایشگاه گوانگجو ۲۰۱۷:   پرواز مستقیم هواپیمایی ماهان به گوانجو+ویزا انفرادی چین+اقامت در هتل ۴و۵وستاره با صبحانه+ ترانسفر فرودگاهی و بین شهری و نمایشگاهی+ راهنمای فارسی زبان+نقشه مترو + گشت با ناهار در پکیج های ترکیبی شنزن + بازدید از Window of the World

مدارک لازم جهت ویزا چین نمایشگاه گوانگجو کانتون فیر : اصل پاسپورت با حداقل ۷ماه اعتبار از زمان سفر + ۲ قطعه عکس رنگی ۶x۴
پکیج فاز سه (3 ) نمایشگاه گوانگجو
MAY 2017  01-05

پکیج تور فاز ۳ گوانجو بهار ۹۶


گروه ۱۵ فاز سه - 7 شب  گوانگجو

تاریخ رفت پرواز گوانجو ۱۰ اردیبهشت  ( 30 APRIL )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۱۸ اردیبهشت ( 08 MAY )
هتل فاز سه نمایشگاه گوانگجو
IMPERIAL TRADERS *4 TOP

قیمت تور گوانگجو فاز3 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۱۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز سه هر نفر در اتاق یک تخته ۶/۰۵۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

گروه ۱۶ فاز سه - 7 شب  گوانگجو
تاریخ رفت پرواز گوانجو ۱۰ اردیبهشت  ( 30 APRIL )
تاریخ برگشت پرواز گوانجو ۱۸ اردیبهشت ( 08 MAY )
هتل فاز سه نمایشگاه گوانگجو
DONG FANG *5 DLX

قیمت تور گوانگجو فاز3 هر نفر در اتاق دو تخته ۵/۵۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت تور گوانگجو فاز سه هر نفر در اتاق یک تخته ۶/۸۵۰/۰۰۰ تومان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


خدمات فاز۳ تور نمایشگاه گوانگجو ۲۰۱۷:   پرواز مستقیم هواپیمایی ماهان به گوانجو+ویزا انفرادی چین+اقامت در هتل ۴و۵وستاره با صبحانه+ ترانسفر فرودگاهی و بین شهری و نمایشگاهی+ راهنمای فارسی زبان+نقشه مترو + گشت با ناهار در پکیج های ترکیبی شنزن + بازدید از Window of the World

مدارک لازم جهت ویزا چین نمایشگاه گوانگجو کانتون فیر : اصل پاسپورت با حداقل ۷ماه اعتبار از زمان سفر + ۲ قطعه عکس رنگی ۶x۴
 راهنمای تور نمایشگاه گوانجو بهار ۹۶ :


کلاس پروازی پریمیوم کلاس ماهان با افزایش نرخ ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان به پکیج ها  در تاریخ های ذکر شده موجود است :
۱۲ به ۲۰ اپریل - ۱۳ به ۲۶ اپریل - ۱۶ به ۲۷ اپریل

کلاس پروازی بیزینس کلاس ماهان با افزایش نرخ ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان به پکیج ها  در تاریخ های ذکر شده موجود است :
  ۱۳ به ۲۱ اپریلثبت نام و رزرو تور نمایشگاه گوانگجو :
۱- پرداخت ۵۰ ٪ مبلغ هزینه تور در زمان ثبت نام
۲- در صورت درخواست ویزا فوری ۱۰ روز قبل از تاریخ پروازها ، مبلغ ۳۰دلار اضافه میگردد .

آژانس مجری تور کیهان راه 


تلفن تماس : 
24 28 60 22 -021

تلفن همراه :  09363686068خدماتی که در تور ارائه می شوند
خدمات تور نمایشگاه گوانجو canton fair 2017: پرواز هواپیمایی ماهان ایر + ویزا چین + رزرو هتل در گوانگجو + ترانسفر فرودگاهی و نمایشگاهی + بیمه مسافرتی + راهنمای فارسی زبان + گشت در شنزن با ناهار
تور نمایشگاه گوانگجو 2017 پرواز ماهان تور نمایشگاه گوانگجو بهار ۹۶ تور چین نمایشگاه کانتون با پرواز ماهان  
روز برنامه روزانه اقامت
روز 1

 برنامه سفر روزانه تور نمایشگاه گوانجو در زمان ورود توسط لیدرهای گروه اعلام میگردد .ارسال پیام
* (تکمیل گزینه های ستاره دار الزامی می باشد.)
جنسیت*
نام *
نام شرکت / موسسه
ایمیل*
تلفن*
موضوع*
پيام*
 
تاريخ انتشار سه شنبه 24 اسفند 1395
تعداد بازدید 4546
کلید واژگان |تور نمایشگاه گوانگجو|تور گوانجو 2017|قیمت تور گوانجو|گوانگزو|

مديريت سايت
سایر تورهای این آژانس